Proiecte

proiecte 1

Asociatia pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului Feminin s-a implicat in numeroase proiecte finantate prin fonduri europene ce au ca scop dezvoltarea antreprenoriatului in general si cel feminin in particular. Asadar din momentul infiinţarii si pana la momentul actual s-au materializat numeroase proiecte finantate din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, “Investeste in oameni”

Obiectivul general al POS DRU este dezvoltarea capitalului uman si cresterea competitivitatii, prin corelarea educatiei si invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii si asigurarea de oportunitati sporite pentru participarea viitoare pe o piata a muncii moderna, flexibila si inclusiva

 Obiectivele specifice:

  • Promovarea calitatii sistemului de educatie si formare profesionala initială si continua, inclusiv a invatamantului superior si a cercetarii;
  • Promovarea culturii antreprenoriale si imbunatatirea calitatii si productivitatii muncii;
  • Facilitarea insertiei tinerilor si a somerilor de lunga durata pe piata muncii;
  • Dezvoltarea unei piete a muncii moderne, flexibile si incluzive;
  • Promovarea (re)insertiei pe piata muncii a persoanelor inactive, inclusiv in zonele rurale;
  • Imbunatatirea serviciilor publice de ocupare;
  • Facilitarea accesului la educatie si pe piata muncii a grupurilor vulnerabile.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: